کنکور حذف شد، بحرانی در راه است؟ در راه نیست؟

کنکور حذف شد، بحرانی در راه است؟ در راه نیست؟
" عنوان یادداشتی یست  که توسط "امید علیپور "  کارشناس ارشد کتابدار ی و اطلاع رسانی نوشته شده است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: کنکور در بسیاری از رشته های کم طرفدار و کم متقاضی در دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی حذف شد. هنگامی که کنکور برای این رشته و رشته هایی از این دست وجود داشت، متقاضی بنا به رتبه ی خود فرصت صد انتخاب رشته محل داشت و از این میان یک رشته ای قبول میشد و خواه  ناخواه و گاه علی رغم میل باطنی خود در آن به ادامه تحصیل می پرداخت. اما زمانی را تصور کنید که قرار باشد خود شخص در مقطع کاردانی و کارشناسی بنا به میل و معدل خود رشته ای را برای تحصیل خود برگزیند. به نظر شما افراد چقدر راغب به انتخاب رشته ی کتابداری یا اطلاع رسانی( علم اطلاعات و دانش شناسی) خواهند بود؟...
/ 0 نظر / 12 بازدید