مایکروسافت آکادمیک سرچ را بشناسید

سلام.روز بخیر. دوستانی که با  مایکروسافت آکادمیک سرچ آشنایی ندارند بعد از مطالعۀ مطلب زیرً  اینجا کلیک کنند و از این سایت و امکاناتش دیدن بکنند. لطفاً نرم افزرهای لازم برای مشاهدۀ شبکه های هم تالیفی و ... حتماً نصب بفرمایید. فراموش نکنید که در بخشSocial Science در Domain Trend سری هم به موضوع Library Science بزنید.

مایکروسافت آکادمیک سرچ

موتور جستجوی آکادمیک مایکروسافت نیز همانند گوگل، به صورت ویژه برای جستجو آثار علمی موجود بر روی وب طراحی شده

است، امّا گستره پوشش آن نسبت به گوگل محدودتر است. این موتور که از سال ؟؟؟؟ شروع به کار کرد نیز به افراد امکان ایجاد

پروفایل و تدوین سیاهه آثارشان را میدهد. زمانی که پروفایل تشکیل شد و سیاهه آثار فرد مشخص شود، فرد میتواند تعداد کل آثار،

تعداد کل استناد، شاخص اچ، شاخص جی، تعداد نویسندگان استناد کننده به خود و لیست نویسندگان همکار خود را ببیند.آنچه این

ابزار مایکروسافت را اکنون از گوگل متمایز میکند، نرمافزاری است که بر روی این سایت قرار دارد و فرد با نصب آن بر روی رایانه

خود میتواند گرافهایی از شبکه هم تألیفی، شبکه استنادی، مسیر همتألیفی و نیز گراف مربوط به شجره نامه )رابطه آموزشی دانشجو و

استاد راهنما( را مشاهده کند.مایکروسافت همچنین ابری از کلیدواژه های اصلی آثار نویسنده، سیاهه مجاتی که وی در آنها مقاله منتشر

کرده و سیاهه همایشهایی که در آنها مقاله ارائه نموده را نشان میدهد. تمایز دیگر ابزار مایکروسافت با گوگل این است که

مایکروسافت مجات و همایشها را نیز رتبه بندی میکند. برای هر مجله شاخص هایی نظیر اچ محاسبه میشود و سپس بر اساس آمار

استنادی رتبه یک همایش یا مجله مشخص میشود
منبع:جمالی مهموئی،  حمید رضا (1391). چگونه عملکرد پژوهشی خود را به رایگان رصد کنیم. خبرنامۀ علم سنجی، 5، 3-6.
آذر - ارشد کتنابداری و اطلاع رسانی - مسئول منابع الکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی
sevin83@gmail.com
/ 0 نظر / 17 بازدید