کتابخانه آستان قدس رضوی

صدهزارجلد کتاب به 89 زبان با قدمت پانصد ساله در کتابخانه مرکزی آستان قدس
 
منبع : 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 
مجموعه ای ارزشمند حدود صد هزارجلدی کتاب چاپی به 89 زبان خارجی با قدمتی
افزون بر پانصد سال موجود درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مورد استفاده و
توجه محققان، پژوهشگران ، متخصصان و علاقه مندان به زبانهای خارجی قرار
دارد.
 
ادامه خبر در سایت لیزنا به نشانی:
/ 0 نظر / 6 بازدید