برنامه کارگاه ها و نشست های کارنامه نشر در نمایشگاه کتاب 92 با همکاری ادکا

برنامه نشست های فردا مورخ 1392/02/11 در نمایشگاه کتاب به شرح زیر است.

مکان برگزاری: طبقه دوم شبستان، روبروی سالن یاس، سرای اهل قلم کارنامه نشر

نکته قابل توجه که نشست آخر فردا در این مکان به علت مراسم ترحیم پروفسور عباس حری کنسل شد.....مراجعه به لیزنا

 

14-15/40

16-17/40

نشست تخصصی

نشست تخصصی

بررسی جایگاه کتابخانه های باز در مساجد و ضرورت بهره برداری و سازماندهی بهینه تر

ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران

مرتضی طاهریان، ابوالفضل هاشمی، دکتر عباس گیلوری، دکتر سعید غفاری

مریم شیخی، دکتر عباس حسینینیک، احمدعلی محسن زاده، نازنین حیدری

/ 0 نظر / 14 بازدید