مصاحبه جناب آقای دکتر فدایی مدیر گروه دانشکده علم اطلاعات دانشگاه تهران

برای مشاهده مصاحبه جناب آقای دکتر فدایی مدیر گروه دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران و نظرات ایشان در رابطه با تغییر نام رشته اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید