معرفی مقاله جدید از محمد زره ساز

"

هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی
" عنوان مقاله ایست  که توسط "محمد زره ساز "  دانشجوی  دوره ی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد  نوشته شده است.

 

در مقدمه این مقاله  آمده است:در سال های گذشته، برخی از کتابداران و محققان این حوزه دید خوبی نسبت به فناوری های جدید نداشتند و به نوعی در برابر تغییر مقاومت نشان می دادند. برای نمونه گورمن[۲] ریاست خدمات کتابداری در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دهه نود در مقاله خود با عنوان “خیانت دانشمندان” معتقد است که توطئه‌ای جهت حذف کتاب و کتابخانه توسط طرفداران فناوری در آمریکا در حال جریان است....
با تشکر
سپیده نقوی الحسینی

 

/ 1 نظر / 16 بازدید