کارگاه " داوری و انتشار مقاله مستخرج از پایان نامه " برگزار شد

کارگاه "انتشار و داوری مقاله مستخرج از پایان نامه" در تاریخ 10/12/ 1391(پنجشنبه) در دانشگاه خوارزمی تهران (واقع در دروازه دولت، خیابان شهید مفتح، دانشکده جغرافیا، طبقه 4، اتاق 43) با تدریس جناب آقای داریوش علیمحمدی برگزار گردید. این کارگاه که تعداد 15 نفر در آن شرکت داشتند، با اندکی تاخیر در ساعت 14.20 شروع  و ساعت 17.10 به پایان رسید. نتایج نظر سنجی این کارگاه به طور کلی نشان داد که کارگاه از سطح علمی خوبی برخوردار بوده است.

از نقاط قوت کارگاه که توسط شرکت کنندگان اعلام شده است میتوان به چند مورد اشاره کرد: 1- حضور دانشجویان غیر رشته کتابداری که برای ما بسیار ارزشمند بود (حضور چند دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی در این کارگاه باعث افتخار ما بود). 2- نکات و گوشزد هایی از طرف همین دانشجویان که ما را متوجه این نکته کرد که در کارگاه هایمان باید به دانشجویان رشته های دیگر توجه بیشتری شود، مخصوصا رشته‌هایی نظیر تکنولوژی آموزشی که نزدیکی بسیار زیادی با رشته کتابداری دارند. 3- اهمیت موضوع کارگاه که برای دانشجویان کتابداری و غیر کتابداری مفید و ارزشمند بوده است. 4- تسلط استاد بر موضوع مورد بحث. 5- نحوه پزیرایی. 6- رضایت کلی شرکت کنندگان.

از نقاط ضعف این کارگاه و نکات ارزشمندی که از سوی شرکت کنندگان به منظور بهبودی روند برگزاری کارگاه ها به ما پیشنهاد شده است، میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- شروع برگزاری کارگاه که با اندکی تاخیر انجام شد. 2- اطلاع رسانی به صورت پوستر در دانشگاه های دیگر (به جز دانشگاه خوارزمی و جند دانشگاه دیگر) انجام نشده بود و تنها به صورت الکترونیکی بوده است. 3- اطلاع نداشتن استاد از سطح متفاوت علمی دانشجویان که البته قبل از جلسه باید توسط اینجانب به اطلاع ایشان رسانده میشد. 4- هزینه برگزاری این کارگاه از دیدگاه شرکت کنندگان اندکی بالا بود که انشاالله در کارگاه های بعد مواردی که دوستان فرمودند و به خصوص این مورد لحاظ خواهد شد.

چند پیشنهاد از جانب شرکت کنندگان: 1- ایجاد جوی صمیمی با دانشجویان وافرادی که قرار است در کارگاه شرکت کنند (مخصوصا دانشجویان غیر کتابداری) از جانب استاد، به منظور آشنایی و احساس راحتی در کارگاه و رفع حس بیگانه بودن در مکان برگزاری کارگاه. 2- توضیح و پروراندن مطالب با مثال‌‌‌‌‌ها و توضیحات جانبی بیشتر از سوی استاد. 3- آشنا کردن استاد و دانشجویان با یکدیگر که این کار باید از سوی بنده اعمال میشد.     

/ 0 نظر / 13 بازدید