# اتحادیه_انجمن_های_علمی_دانشجویی_(ادکا)

فراخوان ششمین همایش سراسری اتحادیه علمی - دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

فراخوان مقاله : ششمین همایش ملی ادکا   اتحادیه انجمن‌های علمی - دانشجویی کتابداری ایران (ادکا) ششمین همایش ملی خود را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید

کارگاه " داوری و انتشار مقاله مستخرج از پایان نامه " برگزار شد

کارگاه "انتشار و داوری مقاله مستخرج از پایان نامه" در تاریخ 10/12/ 1391(پنجشنبه) در دانشگاه خوارزمی تهران (واقع در دروازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

اولین کارگاه آموزشی اتحادیه علمی - دانشجویی کتابداری ایران ( ادکا ) برگزار میکند

اولین کارگاه آموزشی اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی کتابداری ایران (ادکا)  در دوره ششم کار خود را با دانشگاه خوارزمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید