اعضای هیأت مدیره ادکای ششم انتخاب شدند

عصر روز 4 شنبه مورخ: 08/10/1391 اعضای هیئت مدیره ادکا برای مدت 1 سال انتخاب شدند.

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی ایران (ادکا) با 11 رای موافق خانم ملیحه طاهری  را به عموان دبیر و نایب دبیر ایشان را با 5 رای موافق خانم فرزانه طالب حقیقی انتخاب کرد.

اعضای هیئت مدیره نیز به ترتیب زیر اعلام شدند:

  • زهره ابراهیمی
  • زهرا صادقی
  • زهرا ساروخانی
  • مجتبی مخبری
  • صالح ناظری
  • نجمه اسکندریان
  • الهه عرب
  • طاهره راثی
/ 0 نظر / 4 بازدید